Dit engagement vervalt wanneer een derde, die zich middels dit formulier als selecteerbaar had opgegeven en die goedgekeurd is door DOCB,  de plaats inneemt van ondergetekende ter vervanging van deze. Ondergetekende heeft het recht om de Engagementsovereenkomst op te zeggen uiterlijk vóór 31/03/2024, middels verzending van een mail naar secretary@optimist.be