_p9_300_dinghy_optimist_class_belgium

Subject :   Uitnodiging Algemene vergadering DOCB –  Invitation Assemblé Général DOCB – 19/11/2016 14:00 – WOS, Spuikom –  Kandidaat bestuursleden gezocht/candidats membres du Comité recherchés

 

 

Geacht  DOCB-lid,Cher membre du DOCB,                

Uitnodiging / Invitation
Hierbij informeren wij U dat onze algemene jaarvergadering  zal plaatsvinden op zaterdag 19 november 2016 in clublokaal van de WOS aan de Spuikom, Vicognedijk 30, 8400 Oostende
U vindt de uitnodiging en de agenda in de bijlage.
Par la présente, nous vous informons que notre assemblée générale annuelle se tiendra samedi le 19 novembre 2016 au club WOS (Spuikom), Vicognedijk 30, 8400 Oostende
Vous trouverez l’invitation et  l’ordre du jour en annexe.

Geldig stemmen/ Participer au vote
Om geldig te kunnen deelnemen aan de stemming heeft u deelgenomen aan tenminste 2 nationale of internationale zeilwedstrijden voor optimistenboten van het voorbije werkingsjaar.  Tevens dient U uw lidgeld voor het werkingsjaar 2016-2017 betaald te hebben.  Daarom vragen wij U per kerende uw lidgeld te storten.  Dit bedraagt  € 30,- voor het eerste lid uit een gezin en € 25,- voor de volgende leden uit uw gezin.
Pour participer au vote, vous aurez participé à au moins 2 régates nationales ou internationales de la série Optimist au cours de la session d’activités annuelle écoulée. De plus, vous devez être en règle de cotisation pour la session d’activités annuelles 2016-2017. Nous vous invitons donc à payer le plus rapidement possible votre cotisation. Son montant s’élève à € 30,-pour le premier membre d’une famille et  à € 25,- pour les membres suivants de  la famille.

Volmacht / Procuration
U mag zich laten vertegenwoordigen door andere ouders/leden, echter elk lid kan maximaal één ander lid vertegenwoordigen (Art. 20).  Een volmacht document vindt U in de bijlage.
Il vous est également possible de donner procuration pour cette réunion. Membre ne peut représenter qu’un seul autre membre(Art. 20).  Document de procuration en annexe.

Nieuwe bestuursleden /Nouveaux membres du comité
We zijn zeker nog op zoek naar ouders die zich kandidaat wensen te stellen om mee actief te participeren in het bestuur.  Kandidaten kunnen dit kenbaar maken aan de voorzitter of aan het secretariaat.  Ter info enkele voorbeelden van functies die de bestuursleden uitoefenen : voorzitter, secretariaat, penningmeester, leden communicatie, Optispring, rankings, webmaster, …
Nous sommes toujours à la recherche des personnes qui désirent participer activement dans le comité.  Veuillez informer le Président ou le Secrétariat si Vous de votre candidature.  Pour Votre information, voici quelques examples de fonctions de nos membres du Comité : président, sécretariat, trésaurier, communication, Optispring, ranking, webmaster

In de hoop U allen te mogen begroeten, verblijven wij ,
Dans l’espoir de vous rencontrer nombreux, recevez nos,

Met sportieve groeten, Salutations sportives,
Koen Hollevoet
Voorzitter /Président

 

0 Comments

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2017 DOCB De Belgische Optimist Klasse

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account